Informacje o szkołach » DOLNOŚLĄSKIE » milicki » Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu milicki

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu powiat milicki

W serwisie znajdziesz 1 szkół typu Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu w powiecie milicki.

szkoła specjalna przyspasabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / milicki / Milicz / Milicz
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
Armii Krajowej 2
56-300 Milicz