Informacje o szkołach » DOLNOŚLĄSKIE » ząbkowicki » Bardo » Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu Bardo

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu gmina Bardo

W serwisie znajdziesz 1 szkół typu Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu w gminie Bardo.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Opolnicy

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / ząbkowicki / Bardo / Opolnica
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
##ulica## 58
57-256 Bardo