Informacje o szkołach » PODKARPACKIE » strzyżowski » Frysztak

Szkoły w gminie Frysztak

W serwisie znajdziesz 23 szkół w gminie Frysztak.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stępinie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Stępina
Gimnazjum
##ulica## 54
38-125 Stępina

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stępinie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Stępina
Szkoła podstawowa
##ulica## 54
38-125 Stępina

Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Gimnazjum
Piętniewicza 7
38-130 Frysztak

Przedszkole Nr 2 Specjalne

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Przedszkole
Józefa Wybickiego 25
38-130 Frysztak

Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Kruszewskiego w Gogołowie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Gogołów
Szkoła podstawowa
##ulica## 316
38-131 Gogołów

Szkoła Podstawowa w Cieszynie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Cieszyna
Szkoła podstawowa
##ulica## 76
38-125 Stępina

Zespół Szkół w Lubli

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Lubla
Zespół wychowania przedszkolnego
Lubla 328
38-130 Frysztak

Przedszkole im. Jana Pawła II w Stępinie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Stępina
Przedszkole
##ulica## 54
38-125 Stępina

Zespół Szkół w Gogołowie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Gogołów
Zespół wychowania przedszkolnego
##ulica## 316
38-131 Gogołów

Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubli

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Lubla
Gimnazjum
Lubla 328
38-130 Frysztak

Przedszkole Publiczne w Gogołowie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Gogołów
Przedszkole
##ulica## 316
38-131 Gogołów

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lubli

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Lubla
Szkoła podstawowa
Lubla 328
38-130 Frysztak

Szkoła Podstawowa nr 1 we Frysztaku

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Szkoła podstawowa
Piętniewicza 7
38-130 Frysztak

Szkoła Podstawowa Nr 2 Specjalna

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Szkoła podstawowa
Józefa Wybickiego 25
38-130 Frysztak

Gimnazjum Nr 2 Specjalne

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Gimnazjum
Józefa Wybickiego 25
38-130 Frysztak

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Zasadnicza szkoła zawodowa
Józefa Wybickiego 25
38-130 Frysztak

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
Józefa Wybickiego 25
38-130 Frysztak

Zespół Szkół w Stępinie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Stępina
Zespół wychowania przedszkolnego
##ulica## 54
38-125 Stępina

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Bednarska Szkoła Realna
ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak

Przedszkole w Zespole Szkół w Lubli

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Lubla
Przedszkole
Lubla 328
38-130 Frysztak

Przedszkole Publiczne nr 1 we Frysztaku

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Frysztak
Przedszkole
Wybickiego 5
38-130 Frysztak

Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Glinik Górny
Szkoła podstawowa
##ulica## 47
38-131 Glinik Górny

Gimnazjum Publiczne w Gogołowie

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Frysztak / Gogołów
Gimnazjum
##ulica## 316
38-131 Gogołów